ANBI

ANBI informatie

Stichting de Reisbeweging staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, fiscaal nummer (RSIN) 857230542). De stichting heeft tot doel het bevorderen van duurzame mobiliteit, zowel in Nederland als internationaal. Dit alles in de meest ruime zin van het woord. U leest hier meer over in de statuten van de stichting. 

Onze visie

Stichting de Reisbeweging wil een mobiliteitswende creëren voor een leefbaardere wereld, betere reismogelijkheden en slimmere mobiliteitskeuzes.

Adresgegevens

De Corridor 5c
3621 ZA Breukelen
e-mail: info@dereisbeweging.nl
www.dereisbeweging.nl

STRATEGIE EN VERANTWOORDING

In het Stichtingsplan d.d. 8 december 2016 kunt u lezen over het plan van de stichting in de komende jaren. Het plan draait om gedrag, beleid en lobby om de visie te verwezenlijken. Op de website is te vinden welke evenementen en acties de stichting organiseert en heeft georganiseerd.

Financiën

De financiële verantwoording over het jaar 2020 treft u hier.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Stichting de Reisbeweging vindt u hier

Bestuur

Het bestuur van Stichting de Reisbeweging bestaat uit de volgende leden:

  • Gerard Vesseur, voorzitter
  • Elske de Jong, secretaris
  • Serge van den Berg, penningmeester

De leden van het bestuur werken op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Alle werkzaamheden worden uitbesteed en ingekocht.