Voor Gemeenten

Gemiddeld reizen Nederlanders 40% van de tijd voor woon-werk of zakelijk. De rest is privé, zoals boodschappen, naar het sporten of voor recreatie. Dit zorgt voor veel auto’s in de straten, parkeerdrukte, fijnstofuitstoot en onveilige situaties. Voor overheden bieden we oplossingen om hiermee aan de slag te gaan. Zo kunnen we mobiliteit duurzamer maken en de leefbaarheid van een omgeving vergroten. Je kunt hierbij denken aan gedragsveranderingscampagnes die inzetten op meer fietsen en het openbaar vervoer gebruiken, het delen van auto’s en het gebruik van elektrische auto’s.

Projecten die wij tot nu toe voor vrijetijdsverkeer gedaan hebben, zijn:

Wijkstrijd

 

Tijdens de Wijkstrijd streefden de inwoners van de wijk Nieuwland in Amersfoort met elkaar naar het meest duurzame reisprofiel. Door de auto te laten staan en daarvoor in de plaats te kiezen voor een duurzaam vervoersalternatief, spaarden zij punten. Degene met de hoogste score won de wedstrijd.

Het was een competitieve insteek, maar veel van de alternatieve reismogelijkheden waren tevens van samenwerkende aard. Zo konden er elektrische auto’s gedeeld worden en ook autoritten werden meer samen gemaakt. Daarbij streed de buurt uiteindelijk voor een gezamenlijk doel: een schonere leefomgeving. Wijkstrijd-coaches waren aangewezen als extra stimulans voor de deelnemers. Zij motiveerden hen voor het gebruik van andere vervoersmiddelen.

In totaal deden 26 inwoners mee aan de Wijkstrijd. Tijdens deze actie is het reisgedrag van de deelnemers aanzienlijk veranderd. Waar zij normaal twee derde van hun reizen met de auto maakten, was dit tijdens het programma slechts een derde. Hierdoor werden er juist twee keer zoveel fietskilometers gemaakt en werd 23 procent van de autoritten vervangen door een rit met een elektrische deelauto.

In totaal hadden de deelnemers slechts 4 procent meer reistijd, er werd een CO2-reductie van 37 procent bereikt en de reiskosten daalden met 21 procent. Daarnaast zijn er twee elektrische deelauto’s in Nieuwland blijven staan om door twee groepen buurtbewoners gezamenlijk te worden geleased.

 

FietsjeFit!

  

FietsjeFit! is een campagne voor sportclubs. Tijdens de actie kunnen de leden gezamenlijk sparen voor een goed doel wanneer ze met de fiets naar de vereniging komen. Welk goede doel dit is, kan de vereniging zelf bepalen. Er kan gedacht worden aan een stichting of fonds, maar ook aan nieuw materiaal of faciliteiten voor de club.

Ook hier wordt gewerkt in wedstrijdvorm voor de extra onderlinge uitdaging van de leden. We stimuleren hen met leuke prijzen. Deze wedstrijd is niet alleen voor mensen die normaal gesproken met de auto gaan. Ook de reeds fietsende sporter wordt beloond. Op deze manier prikkelen we mensen om de auto te laten staan. Dit geeft naast meer fitheid voor de wedstrijden en sport in het algemeen, ook een oplossing voor een tekort aan parkeerplaatsen bij sportclubs. Daarnaast draagt het bij aan een gezondere leefomgeving, door een verminderde CO2 uitstoot.

Ben je benieuwd wat FietsjeFit! voor jouw sportclub kan doen? Neem contact met ons op via info@dereisbeweging.nl!

 

Schiedam 2018

 

In het najaar van 2018 startten we met een campagne in Schiedam West. Door middel van co-creatie gingen wij met de bewoners op zoek naar een invulling die bij hen paste en draagvlak had in de buurt. De insteek was om zoveel mogelijk bewoners van Schiedam West duurzame mobiliteit te laten gebruiken en ervaren. We richtten ons daarin met name op elektrische deelconcepten. Het project leverde waardevolle input op om uiteindelijk in Schiedam een volledig duurzaam mobiliteitssysteem te ontwikkelen, gebaseerd op de kerngedachte achter MaaS (mobility as a service): toegankelijk delen en zorgeloze mobiliteit.

Meer gebruik van duurzame, gedeelde mobiliteit in plaats van de eigen fossiele auto leidt tot een beter leefklimaat in de wijk door schonere lucht en een reductie van het ruimtegebruik (van de auto). Bovendien levert Schiedam zo een bijdrage aan de transitieopgave in het kader van de klimaataanpak.

 

Noord/Zuidlijn

  

Op 22 juli is de Noord/Zuidlijn geopend. Voor deze gelegenheid hebben wij werknemers op de Zuidas, die op maximaal 15 kilometer van station Noord wonen de mogelijkheid geboden om een maand lang gebruik te maken van een gratis e-bike. Door op de e-bike naar het station te fietsen en vanaf daar de nieuwe metro te pakken, maken een veel duurzamere reis van en naar werk. In de laatste week hebben we hen tevens uitgedaagd om hun autosleutel in te leveren.

In de dorpskernen boven Amsterdam (Purmerend, Volendam) hebben we een elektrische deelauto neergezet, zodat wij hen laten wennen aan de combinatie e-bike/ov/deelauto. Een besparend alternatief!

Dit project is een op maat gemaakt programma om het gebruik van de Noord/Zuidlijn te bevorderen. Met zulke projecten stimuleren wij duurzaam vervoer. Heb jij ook een idee of een duurzaam vervoersmiddel dat je graag wilt propageren? Neem dan eens contact op met ons via info@dereisbeweging.nl en dan kijken we of we jou kunnen ondersteunen in dit initiatief!