Voor werkgevers

Samen met werkgevers organiseert de Reisbeweging projecten om het woon-werk verkeer en andere zakelijke reizen meer duurzaam te maken. Dit zijn projecten zoals het Low Car Diet of een afgeleide daarvan. Het doel van deze campagnes is om het reisgedrag inzichtelijk te maken om zo medewerkers te motiveren om vaker een alternatief te kiezen voor het gebruik van de fossiele brandstof-auto.

Door medewerkers positieve ervaringen te laten opdoen met andere manieren van reizen, kiezen ze in de toekomst vaker voor die optie (zie de studie van het CPB). Op deze manier kunnen we realiseren dat het zakelijke verkeer schoner wordt.

Behalve dat we het klimaat hiermee ondersteunen door de uitstoot aan CO2 te reduceren, hebben onze projecten voor werkgevers vele voordelen: er worden minder autokilometers gemaakt en daarmee zijn er lagere kosten, er is minder parkeerdruk en er zijn gezondere werknemers doordat ze meer bewegen.

Omdat elke werkgever andere wensen heeft, bieden we de projecten op verschillende manieren aan: in een landelijke variant of in een interne campagne. Bij de landelijke campagne is er een wedstrijd tussen deelnemende bedrijven en organisaties in heel Nederland en bij een interne campagne wordt deze competitie tussen afdelingen of vestigingen gehouden.

 

De landelijke campagne: Low Car Diet

Het Low Car Diet is een wedstrijd waarin deelnemers een maand lang zo duurzaam mogelijk gaan reizen, zowel van en naar werk als de zakelijke kilometers. De wedstrijd wordt één keer per jaar op nationaal niveau gehouden tussen verschillende bedrijven en organisaties.

Als organisatie krijg je de mogelijkheid om te onderzoeken hoe het reisgedrag van je medewerkers is. Daarnaast zal je ontdekken hoe mobiliteit binnen de organisatie anders kan en welke voordelen dat oplevert. Denk aan lagere kosten, fittere medewerkers en minder parkeerproblemen.

Voor de deelnemers is deze wedstrijd de kans om andere manieren van reizen uit te proberen. Doordat ze uitgedaagd worden en leuke prijzen kunnen winnen, doen zij daadwerkelijk ervaring op met nieuw reisgedrag. Hierdoor worden er blijvende veranderingen bewerkstelligd.

De resultaten die binnen organisaties bereikt zijn:

  • Er worden ca. 40% minder autokilometers gemaakt. Dit zorgt voor minder parkeerdruk, lagere kosten, lagere CO2 uitstoot en gezondere werknemers.
  • Gemiddeld is er 40-50% CO2 reductie door schoner, anders en minder reizen.
  • Er wordt 20-30% goedkoper gereisd door minder brandstofgebruik en privé-autodeclaraties.
  • Door meer te fietsen en te lopen neemt de vitaliteit van medewerkers tijdens het Low Car Diet toe. Afhankelijk van het weer wordt er wel anderhalf tot twee keer zoveel gefietst als normaal.

De Low Car Diet gedragscampagne heeft ook op de lange termijn effect. Een nameting in 2015, 3 maanden na de wedstrijd, heeft aangetoond dat werknemers nog altijd 30-40% andere (duurzame) mobiliteitskeuzes maken. Daarbij wordt er 20% minder CO2 uitgestoten.

 

Wat moet je hier als bedrijf of organisatie voor doen?

Als je jouw bedrijf aanmeldt voor de landelijke campagne, gaan wij met jullie in gesprek over de mogelijkheden voor alternatief reisvervoer. Wij organiseren het evenement, de kick-off en alle communicatie rondom en tijdens de uitvoering. Ook hebben wij kennis van leveranciers voor elektrische deelvoertuigen, waarmee we jullie in contact kunnen brengen. Naast gratis uitprobeer-minuten voor enkele deelvervoerders, kunnen jullie ook zelf contracten sluiten, waarin we jullie natuurlijk graag adviseren. Gedurende het project zal er een persoon uit de organisatie als contactpersoon voor ons gelden. Deze persoon coördineert de afspraken en draagt er zorg voor dat de communicatiemiddelen intern verspreid worden.

Wil je meer weten over het Low Car Diet? Of wil je weten hoe het past in jouw organisatie? Kijk op de website voor het laatste nieuws of neem contact met ons op via info@lowcardiet.nl.

 

Interne Low Car Diet

 

Bij interne campagnes houdt een bedrijf het Low Car Diet binnen de eigen organisatie of er wordt een variant van deze wedstrijd bedacht die past bij de doelstelling en de doelgroep van de werkgever. Interne campagnes zijn zodoende meer op maat gemaakte projecten. Het voordeel voor de werkgever is dat er specifieke aandacht is voor de doelen van het bedrijf en dat de communicatie naar de medewerker persoonlijker is. Dit zorgt voor nog meer binding met het project en voor meer deelnemers binnen de organisatie.

Qua organisatie is het vergelijkbaar met het landelijk project. Wij regelen alles omtrent het evenement, de communicatie en kunnen jullie in contact brengen met alternatieve vervoersmogelijkheden. Jullie als bedrijf sluiten de contracten en hebben een vast contactpersoon voor ons, die intern de afspraken en communicatie monitort.

De resultaten van de interne Low Car Diet projecten zijn vergelijkbaar met die van landelijke campagne:

  • Er worden ca. 40% minder autokilometers gemaakt. Dit zorgt voor minder parkeerdruk, kosten, CO2 uitstoot en gezondere werknemers.
  • Gemiddeld is er 40-50% CO2 reductie door schoner, anders en minder reizen.
  • Er wordt 20-30% goedkoper gereisd door minder brandstofgebruik en privé-autodeclaraties.
  • Door meer te fietsen en te lopen neemt de vitaliteit tijdens het Low Car Diet toe. Afhankelijk van het weer wordt er wel twee keer zoveel gefietst als normaal.

Zie jij een project toegespitst op jouw bedrijf wel zitten of heb je ideeën over een campagne in jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@lowcardiet.nl om hier eens over te overleggen.

 

Casus Aegon

Van 22 september tot en met 12 oktober strijden Aegon Den Haag en Aegon Leeuwarden om te titel van meest duurzaam reizende vestiging. In deze 4 weken biedt Aegon haar medewerkers elektrische auto’s en -fietsen en daarnaast een maand lang gratis gebruik van de NS-businesscard.

Tussen de deelnemende afdelingen wordt daarnaast een teamuitje vergeven aan het duurzaamste team en voor de persoonlijke winnaars van elke vestiging is een e-bike beschikbaar.

Na een activatiedag op beide vestigingen hebben meer dan 800 werknemers zich ingeschreven voor deelname aan deze actiemaand! Iedereen heeft zijn gemaakte kilometers in onze tool geregistreerd. Op de site van Bereikbaar Haaglanden lees je de ervaring van Aegon.

 

Casus UMCG

In Groningen is gekozen voor een interne variant van het Low Car Diet. Van 1-31 oktober strijden de werknemers en afdelingen binnen het UMCG tegen elkaar om zo duurzaam mogelijk te reizen. Tijdens deze speciale UMCG editie is er maar liefst 3253 kg CO2 bespaard, een besparing van 22%. Hoewel er bij het UMCG al bijzonder veel werknemers met de fiets komen, zagen we tijdens de wedstrijdmaand onder andere 34% minder autokilometers en 28% meer carpoolkilometers. Met deze mooie resultaten en alle feedback van de deelnemers kan UMCG weer verder aan de slag om de mobiliteit te verduurzamen! 

 

Casus Green Business Club Utrecht

De Reisbeweging gaat in opdracht van The Green Business Club in het najaar van 2018 met de participanten aan de slag om de personenmobiliteit rondom het stationsgebied in Utrecht te verduurzamen.

Door middel van een mobiliteitsscan, een interne gedragscampagne en advies worden de bedrijven advies en handvatten aangereikt. Hiermee kunnen zij heel concreet hun mobiliteit duurzamer maken.

Meer over dit project kun je lezen op de website van de Green Business Club.

 

Low Car Diet 2019

Het Low Car Diet 2019 vond plaats van 10 september tot en met 10 oktober. Tijdens deze wedstrijd deden 18 bedrijven met in totaal 3000 deelnemers mee. Deze editie werd er voor het eerst gebruik gemaakt van een app (Fynch) die de gemaakte kilometers bijhield. De resultaten? Ruim 51 ton aan CO2 bespaard, wat gelijk staat aan een daling van 39%. Mensen stapten meer op de fiets en in de trein en minder in de auto.

De Universiteit van Utrecht heeft uiteindelijk het Low Car Diet 2019 gewonnen met nog maar 10% aan autoritten.